Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığımız ile şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanmasına ve kurumsallaşma yolculuklarına destek olmaktayız. Uzman kadromuz; şirketlerin finansal performanslarının iyileştirilmesi yasal düzenlemelere uyum ve diğer danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

dmr auditor 3 e1679916744643

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Danışmanlığı

 • TFRS mali tablolarının denetimi
 • TFRS’ nin ilk kez kullanılması ve devamı
 • Yeni standartlarda rehberlik
 • TFRS eğitimi
 • TFRS teknik yardımı
 • TFRS dönüşüm hizmetleri

Vergi ve TTK Danışmanlığı

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunarak müşterilerinin hedeflerine katkıda bulunmaktadır. DMR, hizmet verdiği şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı vergi planlama ve müşavirliğinde yalnız mevcut şartlara göre değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hizmet vermeyi prensip olarak benimsemektedir. Kanunları hatasız uygulamak, teşviklerden eksiksiz yararlanmak ve sorunları akılcı ve pratik bir şekilde çözebilmek için profesyonel bir kadroya sahip olan şirketimiz, ayrıca uluslararası vergi konularında da düzenli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • TTK danışmanlığı kapsamında uzmanlık alanlarımız aşağıdaki gibidir:
 • Türk Ticaret Kanunu’na uygunluğun saptanması ve sağlanması
 • Şirketler Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Şirket birleşmeleri, bölünme, hisse değişimi ve tasfiye işlemleri

Yönetim Muhasebesi, Maliyet ve Bütçe Sistemi Uygulamaları

Danışmanlık bölümümüz, şirket ölçeği, stratejileri ve politikalarını da göz önüne alarak, şirketlere yönetim muhasebesi ile bütçe sisteminin kurulması, hayata geçirilmesi ve sonuçların fiili karşılaştırmaları ve düzenli rapor çıkarmalarını sağlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

KOBİ Danışmanlığı

Danışmanlık bölümümüz, KOBİ’lerin finans kaynaklarına en optimum şekilde ulaşmaları, kurumsal bir şirket haline gelmeleri, stratejik ortaklıklar kurmaları ve gelecekte halka açılmalarına hazırlık gibi konularda hazırlıklar yapmalarına katkı sağlayan hizmetler üretmektedir.

Destek Hizmetleri (Outsourcing)

Şirketlerin ana faaliyet konularına odaklanması, faaliyetlerini sürdürürken de gerekli mali ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesinde yönelik destek hizmetler sunmaktayız:

 • Şirket kuruluşu danışmanlığı
 • Muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuata uygun hazırlanmasının danışmanlığı
 • Finansal tabloların Tekdüzen Hesap Planına ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanması danışmanlığı
 • Uluslararası şirketlerin dönemsel raporlarının uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanması danışmanlığı
 • Şirketlerin finansal analizlerinin yapılıp yorumlanması ve raporlanması
 • Muhasebe uygulamaları ve muhasebe sistemi kurma danışmanlığı

Yatırımcı ve Yabancı Sermaye Danışmanlığı

 • Şirket birleşmesi, satın alma ve şirket satışı konularında tüm süreçlerin yönetilmesi
 • Teşvik mevzuatı, Yatırım Teşvik Belgesi, İhracat ve Turizm Teşvikleri ve yatırım danışmanlığı hizmetleri
 • Yabancı sermayeli şirketlere özel denetim hizmetleri
 • Şirket değerlemeleri ve Due-diligence hizmetleri

Kurumsal Yönetim Uyum Danışmanlığı

Şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile şirketlerine yönetsel beceriler kazandırma, aile ile şirket ilişkisini belirleme, aile anayasası hazırlama ve yeni nesillerin şirkete kazandırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aile şirketlerine kurumsallaşma yolculuğunda destek oluyor, kurumsal yönetim ilkelerinin şirkette benimsenmesi ve uygulanması konusunda yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimiz

DMR; bağımsızlık, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında birçok alanda profesyonel yaklaşımlar ve çözümler sunmaktadır. Deneyimli denetçi ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, şirketinize değer katmak ve karşılaşacağınız muhtemel problemleri çözmek için birebir hizmet vermektedir.

Audit and assurance services

Denetim ve Güvence Hizmetleri

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.
Denetim ve Güvence Hizmetleri
advisory services

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığımız ile şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanmasına ve kurumsallaşma yolculuklarına destek olmaktayız. Uzman kadromuz; şirketlerin finansal performanslarının iyileştirilmesi yasal düzenlemelere uyum ve diğer danışmanlık konularında hizmet vermektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz