EĞİTİMLER

Şeffaflık Raporları

Şeffaflık Raporlarımıza ulaşabilir ve DMR hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Audit and assurance services e1679916800954

Şeffaflık Raporlarımız aşağıdaki başlıklar hakkında bilgi sunmaktadır:

 • Şirket’in Hukuki Yapısı ve Ortakları           
 • Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler   
 • İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri     
 • İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler ile Bu İlişkilerin Mahiyeti  
 • Organizasyon Yapısı       
 • Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri      
 • Denetim Hizmeti Verilen KAYİK’ler          
 • Bağımsızlık İlkesine Uyum           
 • Gelirlerin Dağılımı 
 • Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi 
 • Kalite Kontrol Sistemi

Hizmetlerimiz

DMR; bağımsızlık, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında birçok alanda profesyonel yaklaşımlar ve çözümler sunmaktadır. Deneyimli denetçi ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, şirketinize değer katmak ve karşılaşacağınız muhtemel problemleri çözmek için birebir hizmet vermektedir.

Audit and assurance services

Denetim ve Güvence Hizmetleri

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.
Denetim ve Güvence Hizmetleri
advisory services

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığımız ile şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanmasına ve kurumsallaşma yolculuklarına destek olmaktayız. Uzman kadromuz; şirketlerin finansal performanslarının iyileştirilmesi yasal düzenlemelere uyum ve diğer danışmanlık konularında hizmet vermektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz