EĞİTİMLER

DMR Akademi

Bilgi birikimimiz ve iş tecrübelerimizle, muhasebe, denetim, finans ve vergi konularında eğitim ve seminerler düzenleyerek muhasebe ve finans çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Audit and assurance services e1679916800954

Eğitim programlarımızda uygulamaya yönelik çok sayıda örnek ile bilgilerin pekiştirilmesini ve katılımcıların konuları sadece teorik olarak öğrenmeleri değil uygulamaya geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Eğitim ekibimiz ülkemizin saygın üniversitelerinde çalışan akademisyenler ile uzmanlardan oluşuyor.  Teorik bilgilerini uygulama tecrübeleriyle birleştirerek aktarabilen ekibimiz; araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermektedir.

TFRS

 • Kapsamlı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 
 • Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 • Vergi Mizanının Düzeltilerek TFRS Raporunun Hazırlanması
 • TFRS ile VUK Arasındaki Farklar
 • TFRS Kapsamında Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama
 • TFRS Kapsamında Finansal Araçlar

Muhasebe / Finans / Ekonomi

 • Maliyet Muhasebesi 
 • Yönetim Muhasebesi (Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması) 
 • Finansal Tabloların Analizi
 • Şirket Değerlemesi 
 • Muhasebe ve Finansçılar İçin Makroekonomi 
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi 
 • İşletme Bütçelerinin Hazırlanması ve Kontrol 
 • Finansal Yönetim 
 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Uygulamaları Kapsamında Muhasebe 
 • Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması 
 • Vergi Mevzuatına Göre Dönem Sonu İşlemleri 
 • İnşaat Muhasebesi 
 • KOBİ’ler ve Aile Şirketleri için Finans ve Finansal Tablo Analizi 

Vergi

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe ve Raporlama Alanlarında Getirdiği Yenilikler ve Yöneticilerin Sorumlulukları 
 • KDV Uygulamalarında Özellik Arz Eden Durumlar 
 • Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları 
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 
 • Bankalar için Vergi Mevzuatı 
 • Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi 
 • Şirketlerde Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri 
 • Serbest Bölgelerde Gümrük ve Vergi Uygulamaları 
 • İnşaat Şirketlerinde Vergi Uygulamaları 

Şirketlere Özel Eğitimler

Ayrıca genel katılıma açık eğitimler olarak planlanmış eğitimlerimizin yanı sıra sizin şirketinizin ihtiyaçlarına göre oluşturulabilecek eğitim çözümleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

DMR; bağımsızlık, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında birçok alanda profesyonel yaklaşımlar ve çözümler sunmaktadır. Deneyimli denetçi ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, şirketinize değer katmak ve karşılaşacağınız muhtemel problemleri çözmek için birebir hizmet vermektedir.

Audit and assurance services

Denetim ve Güvence Hizmetleri

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.
Denetim ve Güvence Hizmetleri
advisory services

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığımız ile şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanmasına ve kurumsallaşma yolculuklarına destek olmaktayız. Uzman kadromuz; şirketlerin finansal performanslarının iyileştirilmesi yasal düzenlemelere uyum ve diğer danışmanlık konularında hizmet vermektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz