Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence Hizmetleri

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.

Audit and assurance services e1679916800954

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 • SPK mevzuata uygun bağımsız denetim
 • TTK kapsamında KGK mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Özel amaçlı bağımsız denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
 • Şirketlerde suistimal denetimi
 • Avrupa Birliği fonlarının, Dünya Bankası, Kalkınma Bankası, kalkınma ajanslarının iştiraklerinin ve kullanılan fonların bağımsız denetimi

Süreç Denetimi Hizmetleri

 • İş süreçlerinin analiz edilmesi, iyileştirilmesi, tasarlanması
 • Bilgi işlem sistemleriniz tarafından üretilen bilgilerin kalitesinin belirlenmesi ve kontrolün sağlanması
 • Güvenilir finansal raporlama yapabilmek amacıyla geliştirilen kontrollerin etkinliğinin belirlenmesi
 • İç kontrol sistemlerinin incelenmesi
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması
 • Şirket dışı kaynaklardan elde edilen finansal bilgilerin incelenmesi
 • Herhangi bir şirket alımı sürecinde; söz konusu şirketteki sistemler ve kontroller hakkında inceleme yapılması
 • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

Güvence Hizmetleri

GDS 3000’e ve GDS 3400’e uygun olarak yürütülen güvence denetimlerinde, kredi yönetmeliği kapsamında hazırlanan analizlere ilişkin makul güvence raporu sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

DMR; bağımsızlık, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında birçok alanda profesyonel yaklaşımlar ve çözümler sunmaktadır. Deneyimli denetçi ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, şirketinize değer katmak ve karşılaşacağınız muhtemel problemleri çözmek için birebir hizmet vermektedir.

Audit and assurance services

Denetim ve Güvence Hizmetleri

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer almaktadır.
Denetim ve Güvence Hizmetleri
advisory services

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunmaktadır. Kurumsal yönetim danışmanlığımız ile şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun sağlanmasına ve kurumsallaşma yolculuklarına destek olmaktayız. Uzman kadromuz; şirketlerin finansal performanslarının iyileştirilmesi yasal düzenlemelere uyum ve diğer danışmanlık konularında hizmet vermektedir.
Danışmanlık Hizmetlerimiz