Bağımsız denetim

  • UFRS ve denetim standartlarına uygun bağımsız denetim
  • SPK mevzuata uygun bağımsız denetim
  • TTK kapsamında KGK mevzuatına uygun bağımsız denetim
  • ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
  • Özel amaçlı denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
  • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
  • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması
  • EPDK mevzuatına uygun bağımsız denetim
  • Avrupa Birliği fonlarının, Dünya Bankası, Kalkınma Bankası, kalkınma ajanslarının iştiraklerinin ve kullanılan fonların bağımsız denetimi

TheTop

İletişim