Yönetim Muhasebesi, Maliyet ve Bütçe Sistemi Uygulamaları

Danışmanlık bölümümüz, şirket ölçeği, hedefleri, stratejileri ve politikalarını da göz önüne alarak, şirketlere yönetim muhasebesi ile bütçe sisteminin kurulması, hayata geçirilmesi ve sonuçların fiili karşılaştırmaları ve düzenli rapor çıkarmalarını sağlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

TheTop

İletişim