Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi danışmanlarımız sürekli değişen ve karmaşıklaşan vergi ve mali mevzuatı yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve en etkin çözümleri sunarak müşterilerinin hedeflerine katkıda bulunmaktadır. DMR, hizmet verdiği şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı vergi planlama ve müşavirliğinde yalnız mevcut şartlara göre değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hizmet vermeyi prensip olarak benimsemektedir. Kanunları hatasız uygulamak, teşviklerden eksiksiz yararlanmak ve sorunları akılcı ve pratik bir şekilde çözebilmek için profesyonel bir kadroya sahip olan şirketimiz, ayrıca uluslararası vergi konularında da düzenli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Vergi danışmanlığı kapsamında uzmanlık alanlarımız aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
 • İhracat istisnasından kaynaklanan KDV
 • İndirimli orandan kaynaklanan KDV
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu
 • Yatırım indirimi
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
TheTop

İletişim