Süreç Denetimi

  • Bilgi işlem sistemleriniz tarafından üretilen bilgilerin kalitesinin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması
  • Güvenilir finansal raporlama yapabilmek amacıyla geliştirilen kontrollerin etkinliğinin belirlenmesi
  • İç kontrol sistemlerinin incelenmesi
  • Şirket dışı kaynaklardan elde edilen finansal bilgilerin incelenmesi
  • Başka bir şirkete hizmet veren şirketlerde, hizmet verilen şirkete sunulmak üzere denetim raporu hazırlanması
  • Herhangi bir şirket alımı sürecinde; söz konusu şirketteki mevcut sistemler ve kontroller hakkında inceleme yapılması

TheTop

İletişim