Dışarıdan Destek Hizmetler

Şirketlerin ana faaliyet konularına odaklanması, faaliyetlerini sürdürürken de gerekli mali ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesine yönelik destek hizmetler sunmaktayız:

  • Şirket kuruluşu danışmanlığı
  • Muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuata uygun hazırlanmasının danışmanlığı
  • Mali tabloların Tekdüzen Hesap Planına ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanması danışmanlığı
  • Uluslararası şirketlerin dönemsel raporlarının uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanması danışmanlığı
  • Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması
  • Muhasebe uygulamaları hakkında danışmanlık

TheTop

İletişim