Hakkımızda

2007 yılında Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve mesleki mevzuat ile Uluslararası Mesleki
Standartlar çerçevesinde denetim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan DMR Bağımsız
Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (“DMR”), profesyonel kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile
bağımsız denetim, vergi denetimi ve danışmanlık alanlarında
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok firmaya hizmet vermektedir.

Sürekli değişen küresel ekonomi ve iş hayatı, buna paralel olarak gelişen muhasebe ve finansal raporlama standartlarına ve karmaşıklaşan yasal düzenlemelere uyumun önemini artırmıştır. DMR; bu süreçte karşılaşılabilecek belirsizliklerin ve ortaya çıkabilecek problemlerin yönetilmesinde destek sağlamaktadır.

DMR mesleki yeterliliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar’ın (KAYİK) denetiminde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinde bulunmaktadır.

Ortaklarımız

Dr. Defne Demir                    SMMM           Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Volkan Demir         SMMM
Prof.Dr. Ömer Lalik               YMM
Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın   YMM
Fatih Özşahan                       YMM
Hüseyin Fırat                          SMMM
Veysel Karani Palak              SMMM
Cemile Kuzu                           SMMM

TheTop

İletişim