Eğitim Programlarımız

Bilgi birikimimiz ve iş tecrübelerimizle, muhasebe, denetim, finans ve vergi konularında eğitim ve seminerler düzenleyerek muhasebe ve finans çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Eğitim programlarımızda uygulamaya yönelik çok sayıda örnek ile bilgilerin pekiştirilmesini ve katılımcıların konuları sadece teorik olarak öğrenmeleri değil uygulamaya geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Eğitim ekibimiz ülkemizin saygın üniversitelerinde çalışan akademisyenler ile uzmanlardan oluşuyor.  Teorik bilgilerini uygulama tecrübeleriyle birleştirerek aktarabilen ekibimiz; araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermektedir.

Genel Katılıma Açık Eğitimler

Genel katılıma açık eğitimlerimiz aşağıda sunulmuştur. Eğitimlerimizin içerik ve detayını eğitim takvimimizden takip edebilirsiniz.

1

UFRS/TFRS

 • Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS-TFRS) (3 gün)
 • Seçilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS-TFRS) (2 gün)
 • Vergi Mizanının Düzeltilerek UFRS-TFRS Raporunun Hazırlanması (3 gün)
 • UFRS-TFRS ile VUK Arasındaki Farklar (1 gün)
 • UFRS-TFRS Kapsamında Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama (1 gün)
 • UFRS-TFRS Kapsamında Finansal Araçlar (1 gün)
 • KOBİ’ler için UFRS-TFRS (2 gün)

MUHASEBE/FİNANS/EKONOMİ

 • Maliyet Muhasebesi (2 gün)
 • Yönetim Muhasebesi (Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması) (2 gün)
 • Finansal Tabloların Analizi (1 gün)
 • Şirket Değerlemesi (1 gün)
 • Muhasebe ve Finansçılar İçin Makroekonomi (1 gün)
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi (1 gün)
 • İşletme Bütçelerinin Hazırlanması ve Kontrol (2 gün)
 • Finansal Yönetim (2 gün)
 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Uygulamaları Kapsamında Muhasebe (2 gün)
 • Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması (1 gün)
 • Vergi Mevzuatına Göre Dönem Sonu İşlemleri (1 gün)
 • İnşaat Muhasebesi (1 gün)
 • KOBİ’ler ve Aile Şirketleri için Finans ve Finansal Tablo Analizi (1 gün)

VERGİ

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe ve Raporlama Alanlarında Getirdiği Yenilikler ve Yöneticilerin Sorumlulukları (1 gün)
 • KDV Uygulamalarında Özellik Arz Eden Durumlar (1 gün)
 • Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları (1 gün)
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları (1 gün)
 • Bankalar için Vergi Mevzuatı (1 gün)
 • Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi (2 gün)
 • Şirketlerde Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri (1 gün)
 • Serbest Bölgelerde Gümrük ve Vergi Uygulamaları (1 gün)
 • İnşaat Şirketlerinde Vergi Uygulamaları (1 gün)

Şirketlere Özel Eğitimler

Genel katılıma açık eğitimler olarak planlanmış listedeki eğitimlerin yanı sıra sizin şirketinizin ihtiyaçlarına göre oluşturulabilecek eğitim çözümleri sunmaktayız.

2

Şirketlere özel eğitimlerimizin hedefleri:

 • Şirketinizin insan kaynaklarını daha etkin biçimde kullanmasına katkı sağlamak,
 • Şirketinizin hedeflerine ulaşması için gerekli yetkinlikleri ve nitelikleri insan kaynaklarınıza kazandırmaktır.

Tüm eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için, lütfen bizimle iletişime geçin.

TheTop

İletişim